Pilotprojekt FAQ

I samarbejde med Faxe Forsyning A/S afprøver Aqubiq en smart vandsensor til den grønne private husstand. Den smarte vandsensor hviler på en enkel hypotese: mere kvalificeret data betyder mindre forbrug af vand. I pilotprojektet opsættes vandmåleren i et antal frivillige husstande. Deltagende husstande får mulighed for at afprøve den vandbesparende effekt og samtidigt give feedback på produktet, så den skaber mest mulig værdi i husstanden. På denne side kan du finde den vigtigste information om projektet.

Hvad får jeg ud af projektet som deltager?

Du vil i perioden, projektet løber over, have adgang til detaljeret information omkring dit vandforbrug. Dette vil give mulighed for ny indsigt i dine vaner, og give dig mulighed for spare vand - til gavn for miljøet og for din økonomi. Som deltager i projektet får du desuden mulighed for at præge udviklingen og designet af den smarte vandsensor.

Hvilke krav er der til mig som deltager?

For at deltage skal der være mulighed for at installere vores løsning på dine vandrør. Den skal kunne installeres indendørs og indenfor rækkevidde af et strøm og mobilt netværk (GSM).

Det skal være muligt for os at komme ind og installere og servicere måleren. Vi skal derfor have adgang til dit hjem ved opsætning, nedtagning og evt. justeringer. Dette vil naturligvis altid ske efter aftale med dig.

Derudover er det vigtigt, at du har en interesse for projektet. Vi vil sætte meget stor pris på at få din feedback på produktet efter perioden. Dette kan foregå skriftligt, telefonisk eller ansigt til ansigt.

Hvad er det, der skal installeres?

Vi installerer vores sensor, som er et digitalt læseenhed, der sidder udenpå dine eksisterende installation, samt en tilhørende sendeboks. Boksen vil være forbundet til mobilnetværket og kræver strømtilslutning.

Hvem vil have adgang til mine forbrugsdata?

Vi tager dit privatliv meget alvorligt. Du vil selv have adgang til din data via din telefon eller computer. Desuden vil dataen være tilgængelig for betroede medarbejdere hos Aqubiq. Vi bruger dataen til at udvikle vores software og få et dybere kendskab til forbrugeradfærd med det formål at hjælpe med at spare vand. Vi vil aldrig offentliggøre eller videresælge din data til en tredjepart.

Skal der lukkes for vandet på noget tidspunkt?

Nej. Vores løsning er 100 % ikke-invasiv, dvs. der skal ikke skæres i dine rør eller lukkes for vandet. Produktet vil blive monteret udenpå dine eksisterende installationer.

Jeg har et spørgsmål, der ikke er besvaret her.

Hvis du har flere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Peter Nørtoft på enten e-mail peter.nortoft@aqubiq.com eller telefon 22354109. Vi ser frem til at høre fra dig!